Nacionalni park Krka

Nacionalni park nalazi se u blizini Brodarice